ikwilgraffiti


vind-snel.nl


Bericht sturen | Eigen pagina maken

Advertenties
Zelf een pagina maken?
Paginanaam:

.vind-snel.nl

Overzicht onderwerpen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ik wil graffiti
Ikwilgraffiti is een bedrijf dat zich bezig houdt met legale graffiti in de breedste zin van het woord. Wij willen met het project Ďwijk in beeldí d.m.v. muurschilderingen bijdragen aan de culturele duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling in verschillende wijken in Nederland. Met dit projectplan richten wij ons vooral op de wijken die door verschillende factoren steeds vaker in negatief daglicht komen en daardoor in verval dreigen te raken. Ikwilgraffiti heeft als bedrijf in recent verleden ervaren dat muurschilderingen kunnen bijdragen aan de identiteit van een wijk door een negatief straatbeeld een positief karakter te geven. Het project initieert en ondersteunt activiteiten die de beleving van leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen. Hierbinnen ligt de focus op het inzetten van kunst als middel bij het bereiken van de doelen. Ook vinden wij het belangrijk de bewoners te betrekken bij het project, bijvoorbeeld door participatie in het ontwerp. Door te visualiseren en het letterlijk in beeld brengen van wat er in een wijk gebeurt, creŽer je meer betrokkenheid van bewoners. Het project levert een positieve bijdrage aan de vergroting van de publieke belangstelling voor de wijk.Tevens wordt een groot publiek bereikt doordat zowel jongeren als ouderen zich kunnen identificeren met het project Door het aanbrengen van muurschilderingen willen wij: - een negatief straatbeeld een positief karakter geven. - bijdragen aan een positief imago en identiteit van de wijk, waardering/leef baarheid van het gebied vergroten. - betrokkenheid van buurtbewoners creŽren, sociale participatie verhogen. - culturele participatie verhogen. - veiliger leefklimaat scheppen. - visualiseren en in beeld brengen wat er in een wijk gebeurt. voorbeelden van deze projecten zijn onze muurschilderingen op het kanaleneinland, utrechtop 6 flatgebouwen in opdracht van wolf vastgoud beheer en woningbouw coorperaties mitros en portaal. Ook hebben we twee maanden geleden in opdracht van coorperatie alliantie in amersfoort 4 flatgebouwen gespoten Omdat we het belangrijk vinden onze pedagogische achtergrond te gebruiken geven we ook graffiti workshops aan moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Door de kinderen op een creatieve manier met hun zwakheden om te laten gaan geef je ze inzicht in hun handicap en daarmee een positieve ervaring. De boodschap die in het werk zit is veel groter door het verhaal dat elk kind bij zich draagt. voorbeelden daarvan zijn onze samenwerking met stichting papageno waarin we kunstworkshops hebben gegeven aan kinderen met autisme en bijgedragen hebben aan het realiseren van een theater voorstelling door de kinden. Graffitiles op scholen in Oeganda Ik wil graffiti wil met zijn kennis wat betekenen voor de mensen die het minder goed getroffen hebben. Daarom zijn we een samenwerking aan gegaan met de stichting Edukans. Ikwilgraffiti gaat dus samen met Edukans van 22 februari tot 2 maart naar Oeganda om de kinderen kennis te laten maken met creatief onderwijs in de vorm van graffiti. Tijdens hun reis door EthiopiŽ in 2011 ervaren we dat de Afrikaanse scholieren hadden nog nooit getekend of geschilderd en er ging een wereld voor ze open: "Ik wil later kunstenaar wordenĒ. In Afrika wordt er nauwelijks of geen aandacht aan creativiteit besteed in het onderwijs. Zelfvertrouwen De graffitikunstenaars gaan samen met 56 Nederlandse middelbare scholieren naar Oeganda om daar samen met lokale scholieren lessen te volgen, te sporten of creatief bezig te zijn. Het project wordt georganiseerd door de stichting Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, en heeft onder meer als doel het zelfvertrouwen en de kansen van de Oegandese kinderen Ė veelal getraumatiseerd door oorlogen - te vergroten. Lokale kunstenaars De lessen in graffiti door de twee kunstenaars moeten daaraan bijdragen en zullen resulteren in een prachtige gezamenlijke muurschildering. Bij de begeleiding van het proces, dat een educatief thema zal dragen, staat bij Wessel en Stein de ontwikkeling van zelfvertrouwen centraal. Ikwilgraffiti werkt in Oeganda samen met lokale kunstenaars om de kinderen kennis te laten maken met elkaars manier van uitbeelding. Dat creatief onderwijs een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van het kind bewees Edukans vorig jaar al in EthiopiŽ. Ook toen hebben de graffitibroers zeer succesvol muurschilderingen samen met Ethiopische en Nederlandse kinderen gemaakt. De leerlingen en de graffitikunstenaars zijn dagelijks te volgen via www.edukans.nl.

 
 
 
ikwilgraffiti.vind-snel.nl
Beheerder: stein koning | Contact met stein koning

©2009 - 2015 Copyright vind-snel.nl
Disclaimer